Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Enligt beslut av riksdag och regering är riket indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner skall samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan utövas genom en Samverkansnämnd eller motsvarande.

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett regionalt politiskt organ för de fyra regionerna och de tre landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Varje region och landsting representeras av 3 ledamöter.

Fyra regioner och tre landsting:

Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län,
Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland och Landstinget i Värmland,

Två universitetssjukhus

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Universitetssjukhuset Örebro

Fem länssjukhus

Eskilstuna
Falun
Gävle
Karlstad
Västerås

18 länsdelssjukhus
250 vård-/hälsocentraler
3 helikoptrar

Regionkarta Landstinget dalarna Landstinget i Värmland Region Örebro län Region Gävleborg Region Uppsala > <area shape= Landstinget Sörmland Region Västmanland  

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner för
webbplatsen

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig

Emilie Öberg
Webbredaktör

Torsten Rehn
Webbredaktör-biblioteket