Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Enligt beslut av riksdag och regering är riket indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner skall samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan utövas genom en Samverkansnämnd eller motsvarande.

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett regionalt politiskt organ för de två regionerna och de fem landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Varje region och landsting representeras av 3 ledamöter.

Fem landsting och två regioner:

Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland,
samt Region Gävleborg och Region Örebro län

Två universitetssjukhus

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Universitetssjukhuset Örebro

Fem länssjukhus

Eskilstuna
Falun
Gävle
Karlstad
Västerås

18 länsdelssjukhus
250 vård-/hälsocentraler
2 helikoptrar

Regionkarta Landstinget dalarna Landstinget i Värmland Region Örebro län Region Gävleborg Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Landstinget Sörmland  

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner för
webbplatsen

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig

Emilie Öberg
Webbredaktör

Torsten Rehn
Webbredaktör-biblioteketNu finns alla presentationer från Primärvårdsseminarierna i Örebro och Uppsala publicerade