Kanslistöd

För samordning och administration av Samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar finns en gemensam kanslifunktion.

Samverkansnämndens kanslifunktion är förlagd till Landstinget i Värmland.

Adress:
Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen
att. Eva-Lena Aspetorp
Sjukhuset i Arvika
Staben för verksamhets- och ledningsstöd
671 80 Arvika

Karta

E-post: eva-lena.aspetorp@liv.se

Eva-Lena Aspetorp Kansliansvarig:
Eva-Lena Aspetorp, Tfn 0570-71 21 26 eller 070-533 22 56
Rickard Simonsson Ordförande Region- och landstingsdirektörsgruppen: Rickard Simonsson
Björn Ragnarsson Ordförande Beredningsgruppen: Björn Ragnarsson


Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner för
webbplatsen

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig

Emilie Öberg
Webbredaktör

Torsten Rehn
Webbredaktör-biblioteket