Presentationer

Presentation om nytt Samverkansavtal

Regional samverkan - Bakgrund

10 snabba fakta om regionen

Presentation av Samverkansnämnden

Organisationsbild (pdf-fil)

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner för
webbplatsen

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig

Emilie Öberg
Webbredaktör

Torsten Rehn
Webbredaktör-biblioteket