Beredningsgruppen

Kontaktpersoner för regionala grupperingar och verksamheter

Arbets- och miljömedicinska kliniken Uppsala
Arbets- och miljömedicinska kliniken Örebro
Avtalsgrupp
Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala
Centrum för sällsynta diagnoser Örebro
Hornhinnebanken
HSD-nätverk
HTA-rådet
Kunskapsstyrningsgruppen
Landstingsdirektörsgrupp
Nationella samordningsgruppen för kunskapsstyrning (NSK)
Nätverket för EES-vård
REGDAL och REGDAS
Regionala och nationella samarbeten
Regionala utbildnings- och kompetensrådet
Regionalt registercentrum
Samverkan vård – industri
Samverkansnämndens arbetsutskott
Styrgrupp RCC
Transfusionsmedicin
Upphandlingsgrupp
Utvecklingsgruppen för Nationella riktlinjer

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig