Beredningsgruppen

Representanter

Björn Ragnarsson, Landstinget i Uppsala län, ordförande

Per Elowsson, Akademiska sjukhuset Uppsala

Eva-Lena Aspetorp, Landstinget i Värmland och kansliansvarig

Lars Lundgren, Universitetssjukhuset Örebro

Helena Björkman, Region Gävleborg

Göran Angergård, Region Gävleborg

Eva Frantz, Region Örebro län

Åsa Himmelsköld, Region Uppsala

Helena De La Cour, Landstinget Dalarna

Pehr Guldbrand, Landstinget Dalarna

Monika Samuelsson, Landstinget Sörmland

Per-Olov Gustafsson, Landstinget Sörmland

Håkan Wittgren, Region Västmanland

Per-Otto Olsson, Region Västmanland

Tobias Kjellberg, Landstinget i Värmland


Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig