Ledamöter

Namn Adress
Region Uppsala Box 602, 751 25 Uppsala
Börje Wennberg (s) ordförande
Vivianne Macdisi (s)
Stefan Olsson (m)
Malena Ranch (mp) ers
Sören Bergqvist (v) ers
Anna-Karin Klomp (kd) ers
Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping
Monica Johansson (s)
Fredrik Lundgren(l)

Magnus Leivik (m)
Mattias Claesson (c) (ers)
Anna Wåhlström (mp) (ers)
Helena Koch (m) ers
Region Gävleborg Rektorsgatan 1, 801 88 Gävle
Tommy Berger (s)
Hannah-Karin Linck (c)
Patrik Stenvard (m)
Karin Jansson (mp) ers
Alf Norberg (v) ers
Carina Östansjö (l) ers
Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun
Elin Norén (s)
Maja Gilbert Westholm (v)
Ulf Berg (m)
Gunnar Barke (s) ers
Lena Reyier (c) ers
Bo Brännström (l) ers
Region Västmanland Landstingshuset, 721 89 Västerås
Denise Norström (s)
Hans Jansson (v)
Thomas Högström (m)
Kenneth Östberg (s) ers
Pernilla Rinsell (mp) ers
Birgitta Andersson (c) ers
Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad
Fredrik Larsson (m) 2:e vice ordförande
Elisabeth Kihlström (kd)
Ulric Andersson (s)
Jane Larsson (c) ers
Marianne Utterdahl (siv) ers
Monica Grundahl (s) ers
Region Örebro län Box 1613, 701 16 Örebro
Andreas Svahn (s) 1:e vice ordförande
Karin Sundin (s)
Behcet Barsom (kd)
Gunnel Kask (s) ers
Jessica Carlqvist (v) ers
Ola Karlsson (m) ers

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig