Regiondirektörsgruppen

Regiondirektörsgruppen ansvarar för struktur och regionövergripande samverkan över regiongränserna och stödjer ledningsgruppen i att skapa övergripande förutsättningar för att sjukvårdsregionens ambitioner och överenskommelser implementeras i respektive region.
Gruppen fastställer uppdrag för ledningsgruppen, ekonomidirektörsgrupp och HR-direktörsgrupp, samt utser ordförande och vice ordförande i grupperna.
Ordförande i regiondirektörsgruppen arbetsleder den administrativa chefen och deltar i arbetsutskottets möten
Gruppen deltar på samverkansnämndens möten

Representanter:

Rickard Simonsson, Region Örebro län, ordförande
Anders Åhlund, Region Västmanland
Anneli Snobl, Region Värmland
Staffan Isling, Region Uppsala
Jan Grönlund, Region Sörmland
Johan Färnstrand, Region Gävleborg
Karin Stikå-Mjöberg, Region Dalarna

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig