Landstings-, Regiondirektörsgruppen

Landstings-, regiondirektörsgruppen utgörs av landstings- och regiondirektörerna i de samverkande landstingen/regionerna.
Gruppen utser inom sig en ordförande. Ordföranden eller den i gruppen som denne utser, deltar i sammanträden med arbetsutskottet.

Landstings-, regiondirektörsgruppen har det övergripande ansvaret för beredningsgruppen arbete och behandlar de ärenden som föreläggs Samverkansnämnden för beslut.

Representanter:

Rickard Simonsson, Region Örebro län, ordförande
Anders Åhlund, Region Västmanland
Anneli Snobl, Landstinget i Värmland
Staffan Isling, Region Uppsala
Jan Grönlund, Landstinget Sörmland
Johan Färnstrand, Region Gävleborg
Karin Stikå-Mjöberg, Landstinget Dalarna

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig