Landstings-, Regiondirektörsgruppen

Landstings- och regiondirektörsgruppen ansvarar för struktur och regionövergripande samverkan över region-/landstingsgränserna och stödjer ledningsgruppen i att skapa övergripande förutsättningar för att sjukvårdsregionens ambitioner och överenskommelser implementeras i respektive region/landsting.
Gruppen fastställer uppdrag för ledningsgruppen, ekonomidirektörsgrupp och HR-direktörsgrupp, samt utser ordförande och vice ordförande i grupperna.
Ordförande i landstings- och regiondirektörsgruppen arbetsleder den administrativa chefen och deltar i arbetsutskottets möten
Gruppen deltar på samverkansnämndens möten

Representanter:

Rickard Simonsson, Region Örebro län, ordförande
Anders Åhlund, Region Västmanland
Anneli Snobl, Landstinget i Värmland
Staffan Isling, Region Uppsala
Jan Grönlund, Landstinget Sörmland
Johan Färnstrand, Region Gävleborg
Karin Stikå-Mjöberg, Landstinget Dalarna

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig