Regional prislista

 
Kommentarer till prislistan
2016
2017
   
Primärvård Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

2017
Region Uppsala
Kontaktperson: Monica Edbor
2016 2017
Landstinget i Sörmland
Kontaktperson: Mia Pettersson
2016 2017
Landstinget i Värmland
Kontaktperson: Caroline Westlund
2016 2017
Region Örebro län
Kontaktperson: Elisabeth Eriksson
2016 2017
Region Västmanland
Kontaktperson: Maria Rehn
2016 2017
Landstinget Dalarna
Kontaktperson: Barbro Eklund
2016 2017
Region Gävleborg
Kontaktpersoner: Katarina Gunnarsson, Ann-Charlotte Marck
2016 2017
Skandionkliniken
Kontaktperson: Monica Edbor

2017


 
Debitering av ambulanstransporter vid utomlänsvård 2016
2017
NordDRG, viktlistor

Länk till andra prislistor

 

Regioner

Universitetssjukhus

Stockholm-Gotland
Västra
Södra
Sydöstra

Norra

Karolinska
Sahlgrenska (bilaga 11)
Skåne (sid 56)
Linköping (sid 6)
Norrlands

 

Logga in

Inloggning till biblioteket