Regional prislista

 
Kommentarer till regionala prislistan
2018
2019

Primärvård och digital vård Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
2018 2019
Debitering av ambulanstransporter vid utomlänsvård 2018 2019
Region Uppsala
Kontaktperson: Monica Edbor
2018 2019
Region Sörmland
Kontaktperson: Carolina Murberg
2018 2019
Region Värmland
Kontaktperson: Caroline Westlund
2018 2019
Region Örebro län
Kontaktperson: Filip Bothén
2018 2019
Region Västmanland
Kontaktperson: Maria Rehn
2018 2019
Region Dalarna
Kontaktperson: Barbro Eklund
2018 2019
Region Gävleborg
Kontaktpersoner: Susanna Pettersson
2018 2019
Skandionkliniken
Kontaktperson: Monica Edbor
2018 2019
NordDRG, viktlistor

Länkar till andra prislistor

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin 2019

 

Regioner

Universitetssjukhus

Stockholm-Gotland
Västra
Södra
Sydöstra

Norra

Karolinska
Sahlgrenska
Skåne
Linköping (s. 8)
Norrlands

 

Logga in

Inloggning till biblioteket