Regional prislista

 
Kommentarer till regionala prislistan
2017
2018

Primärvård och digital vård Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
2017
2018
Debitering av ambulanstransporter vid utomlänsvård 2017 2018
Region Uppsala
Kontaktperson: Monica Edbor
2017 2018
Landstinget i Sörmland
Kontaktperson: Carolina Murberg
2017 2018
Landstinget i Värmland
Kontaktperson: Caroline Westlund
2017 2018
Region Örebro län
Kontaktperson: Filip Bothén
2017 2018
Region Västmanland
Kontaktperson: Maria Rehn
2017 2018
Landstinget Dalarna
Kontaktperson: Barbro Eklund
2017 2018
Region Gävleborg
Kontaktpersoner: Susanna Pettersson
2017 2018
Skandionkliniken
Kontaktperson: Monica Edbor
2017 2018
NordDRG, viktlistor

Länkar till andra prislistor

 

Regioner

Universitetssjukhus

Stockholm-Gotland
Västra
Södra
Sydöstra

Norra

Karolinska
Sahlgrenska
Skåne
Linköping (s. 8)
Norrlands

 

Logga in

Inloggning till biblioteket