Politiska viljeinriktningar

Den politiska viljeinriktningen är ett för regionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och utgör Samverkansnämndens rekommendation till landstingen.

Viljeinriktningarna har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård inom regionen och till att vara ytterligare stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar.
De enskilda landstingen förväntas ta in rekommendationerna i budget- och planeringsprocesserna. Den politiska viljeinriktningen beskriver också de områden som Samverkansnämnden bedömer lämpar sig för ett regionalt samspel. Den riktar sig därför också till berörda specialitetsråd.

Regionens utvecklingsgrupp koordinerar arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Aktuella politiska viljeinriktningar

Astma och KOL (Uppdaterad 2016)
Bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancervård (uppdaterad 2014)
Demenssjukdom
Diabetesvård (uppdaterad 2015)
Hjärtsjukvård (uppdaterad 2016)
Lungcancervård
Palliativ vård
Rörelseorganens sjukdomar
Strokevård
Sjukdomsförebyggande metoder
Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni
Vård och stöd vid missbruk och beroende
[ny]

Logga in

Inloggning till biblioteket