Politiska viljeinriktningar

Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och utgör Samverkansnämndens rekommendation till regionerna.

Viljeinriktningarna har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård inom sjukvårdsregionen och till att vara ytterligare stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar.
De enskilda regionerna förväntas ta in rekommendationerna i budget- och planeringsprocesserna. Den politiska viljeinriktningen beskriver också de områden som Samverkansnämnden bedömer lämpar sig för ett regionalt samspel. Den riktar sig därför också till berörda specialitetsråd.

Sjukvårdsegionens utvecklingsgrupp koordinerar arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Aktuella politiska viljeinriktningar

Astma och KOL (Uppdaterad 2016)

Bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancervård (uppdaterad 2014)

Diabetesvård (uppdaterad 2015)

Hjärtsjukvård (uppdaterad 2016)

Lungcancervård (2011)

MS och Parkinson (2017)

Palliativ vård (2013)

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018)

Rörelseorganens sjukdomar (2012)

Vård och omsorg vid demenssjukdom (uppdaterad 2018)

Vård vid depression och ångestsyndrom (2018)

Vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (2018)

Vård vid stroke (uppdaterad 2018)

Vård och stöd vid missbruk och beroende (2015)

Logga in

Inloggning till biblioteket