Riktlinjer och rutiner

Här hittar du beslutade rutiner och riktlinjer för samverkansnämndens verksamhet.

Riktlinjer

Avtackning av nämndledamöter och tjänstemän

Kriterier för att inrätta en sjukvårdsregional arbetsgrupp

Rutiner

Uppföljning av gemensamma verksamheter
Logga in

Inloggning till biblioteket