Riktlinjer och rutiner

Här hittar du beslutade rutiner och riktlinjer för samverkansnämndens verksamhet.

Riktlinjer

Avtackning av nämndledamöter och tjänstemän

Kriterier för att inrätta en sjukvårdsregional arbetsgrupp

Rutiner

Nominering till grupperingar inom kunskapsstyrningssystemet

Rutin sjukvårdsregionalt remissvar
Uppföljning av gemensamma verksamheter

Ärendehantering samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Logga in

Inloggning till biblioteket