Verksamhetsplan

Samverkan om hälso- och sjukvård i regionen ska stödja de samverkande regionerna
att bättre fullgöra sin uppgift, bl a genom att

Samverkan skall leda till

Samverkande regioner kan vara några eller samtliga i sjukvårdsregionen.
Samverkan kan också ske inom andra områden än hälso- och sjukvård.
Samverkan kan ske inom såväl reglerade som ”frivilliga” områden, t ex den gemensamma forskningsfonden.


Logga in

Inloggning till biblioteket

Verksamhetsplan 2016-2019