Vårdavtalsgruppen

Underskrift

Gruppens huvuduppgift är att samordna landstingens i Uppsala-Örebroregionens samverkan vid tillämpning, efterlevnad och utveckling av avtalen avseende högspecialiserad vård, liksom att ansvara för att årligen ta fram en regional prislista.

Uppdraget består i ta fram utredningar, sammanställningar och andra dokument för att underlätta för de enskilda landstingen att följa upp avtalen om högspecialiserad vård och i samspel med landstingsledningarna utveckla innehållet i avtalen i enlighet angiven inriktning i dokumentet ”Sammanställning utvecklingsområden 2010 - 2014”. I uppdraget ingår också att samordna arbetet i de enskilda landstingen för att ta fram en regional prislista enligt förutsättningarna i Riksavtalet för utomlänsvård.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Petter Karlsson, Region Gävleborg