Vårdavtalsgruppen

Underskrift

Gruppens huvuduppgift är att samordna landstingens i Uppsala-Örebroregionens samverkan vid tillämpning, efterlevnad och utveckling av avtalen avseende högspecialiserad vård, liksom att ansvara för att årligen ta fram en regional prislista.

Uppdraget består i ta fram utredningar, sammanställningar och andra dokument för att underlätta för de enskilda landstingen att följa upp avtalen om högspecialiserad vård och i samspel med landstingsledningarna utveckla innehållet i avtalen i enlighet angiven inriktning i dokumentet ”Sammanställning utvecklingsområden 2010 - 2014”. I uppdraget ingår också att samordna arbetet i de enskilda landstingen för att ta fram en regional prislista enligt förutsättningarna i Riksavtalet för utomlänsvård.


Organisation

Regionala avtalsgruppen består av en person från respektive region och landsting samt ytterligare en person från respektive universitetssjukhus. Kärnan i gruppen och ordinarie ledamöter är kontaktpersonerna i avtalen om högspecialiserad vård. Ordföranden utses av landstingsdirektörerna.
Deltagarna kan utse personliga ersättare.

  Vårdavtalsgruppen
Dalarna Lars Johansson
Gävleborg Petter Karlsson
Sörmland Maria Pettersson
Uppsala Robert Arktell

Björn Larsson
Värmland Eva-Lena Aspetorp
Västmanland Karin Lidgren

Per-Otto Olsson
Örebro Christer Lundqvist


I dagsläget finns tre undergrupperingar till avtalsgruppen; prislistegrupp, klassifikationsgrupp och ekonomimodellsgrupp.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Maria Pettersson, Landstinget Sörmland