Ekonomimodellsgruppen

Representanter

Ekonomimodellsgruppen
Dalarna
Peter Hansson
Gävleborg
Bo Svedberg
Sörmland
Nicholas Pigorowsky
Uppsala
Björn Larsson, Ordförande
Värmland Veronica Hedlund Lundgren
Västmanland 
Nils-Eric Gustavsson
Örebro

Lennart Frommegård
Ekonomgruppen

Dalarna 
Pernilla Wickman
Gävleborg Sara Marklund
Susanna Pettersson
Sörmland Maria Pettersson
Uppsala Andreas Henriksson, Ordförande
Maud Sehlstedt
Värmland Agneta Gustavssson
Eva-Lena Aspetorp
Västmanland  Maria Rehn
Örebro
Christer Lundqvist
Maja Ekholm

      
       


Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson