Klassifikationsgruppen

Representanter

Dalarna
Anette Thom
Gävleborg
Vakant
Sörmland
Kristina Enterlid
Uppsala
Maria Svensson Boreklev
Britt-Marie Ehlorsson
Värmland
Maria Johansson, Ordförande
Västmanland
Veronica Myrelid
Örebro
Sofie Larsson

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Maria Johansson Värmland