Vårdavtalsgruppen

Organisation

Regionala avtalsgruppen består av en person från respektive region och landsting samt ytterligare en person från respektive universitetssjukhus. Kärnan i gruppen och ordinarie ledamöter är kontaktpersonerna i avtalen om högspecialiserad vård. Ordföranden utses av landstingsdirektörerna.
Deltagarna kan utse personliga ersättare.

  Vårdavtalsgruppen
Dalarna Lars Johansson
Gävleborg Petter Karlsson
Sörmland Mia Pettersson
Uppsala Robert Arktell

Björn Larsson
Värmland Eva-Lena Aspetorp
Västmanland Karin Lidgren

Per-Otto Olsson
Örebro Christer Lundqvist

 

I dagsläget finns två undergrupperingar till avtalsgruppen, prislistegrupp och uppföljnings-/analysgrupp.

  Prislistegrupp
Dalarna Barbro Eklund
Gävleborg Katarina Gunnarsson
Lotta Marck
Sörmland Mia Pettersson
Uppsala Monica Edbor
Värmland Caroline Westlund
Västmanland Maria Rehn
Örebro Elisabet Eriksson

Logga in

Inloggning till biblioteket