Avtalsgruppen

Uppdrag och verksamhetsplan

Syftet med gruppen

Syftet med att tillsätta en regional avtalsgrupp är att ta vara på de olika kompetenser som finns i sjukvårdsregionens landsting och regioner, och genom ett utvecklat nätverksarbete skapa ett kompetensstöd till de som är beroende av och arbetar med avtalen.

Mål för gruppen

Regionala avtalsgruppen har under avtalsperioden bidragit till att

Regionala avtalsgruppen ansvarar under avtalsperioden för att

Uppdragsbeskrivning för regionala avtalsgruppen perioden 2017-2019


Verksamhetsplan

 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014

Logga in

Inloggning till biblioteket