Uppdragsbeskrivning regionala ekonomimodellsgruppen

Uppdragsgivare

Samverkansnämndens vårdavtalsgrupp.

Uppdrag och avgränsning

Gruppens huvuduppgifter är att:

Plats i den regionala organisationen

Gruppen är underställd samverkansnämndens vårdavtalsgrupp.

Syftet med gruppen

Genom ett utvecklat nätverksarbete vidareutveckla en transparent, förtroendeingivande ekonomimodell och gemensam uppföljning av vårdavtalets ekonomi för alla parter.

Mål för gruppen

Regionala ekonomimodellsgruppen ska:

Samverkan/samarbete

Deltagare

Utsedd representant/representanter i respektive region. Ordföranden utses av vårdavtalsgruppen. Kontaktperson från regionala vårdavtalsgruppen deltar vid behov på möten.

Ansvar och befogenheter

Gruppen tar självständigt kontakt med berörda verksamheter, myndigheter etc. inom ramen för sina uppdrag. Formella uppdrag kan endast ges av avtalsgruppen.

Ekonomi

Gruppens hemlandsting står för rese- och lönekostnader för regiongemensamt arbete.

Rapportering

Rapportering sker fortlöpande till vårdavtalsgruppen. Medlemmarna har också rapporteringsskyldighet i sina hemmaorganisationer.

Prövning av uppdraget och gruppens fortsatta arbete

Uppdraget för gruppen sträcker sig till 2019-12-31.

Upprag som pdf-fil

Logga in

Inloggning till biblioteket