HTA-rådet

Bibliotek

Dokument

Bibliotekens arbetssätt

Checklista vid sökningar

Mall sökhistorik

Bibliotekens kontaktpersoner

Gunilla Källman, Enhetschef Medicinska biblioteket, Örebro Universitetsbibliotek

Ulrica Elfgren, Bibliotekschef Sjukhusbiblioteken, Region Värmland

Dalarna
Patric Sandberg

Daniel Sundgren

Sörmland
Krister Aronsson

Christina Larsson

Uppsala
Ulla Jakobsson

Karin Sjöstrand

Värmland
Maj Millom

Marika Svalstedt

Västmanland
Lena Grönlund

Henri Aromaa

Örebro
Liz Holmgren

Linda Bejerstrand
Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Louise Olsson, enhetschef CAMTÖ, Region Örebro län


Länkar

CAMTÖ

Nominera frågor för utvärdering av HTA-rådet

Sökfilter i OVID:s gränssnitt
Sökfilter för RCT
Sökfilter för systematiska översikter
KIB:s webbplats om systematisk sökning
Blogg Bibliotekarenes kunnskapsbank

E-post till gruppen HTA-bibliotekarier Uppsala Örebro