Informationssäkerhetsgruppen

Syfte och uppdrag

Snabba förändringar i omvärlden kräver ett alltmer aktivt informationssäkerhetsarbete i sjukvårdsregionens regioner.
IT-stödet blir alltmer komplext och upphandlingar sker i högre grad gemensamt.

Gruppens huvuduppgift är att utveckla samarbete inom informationssäkerhetsarbetet mellan sjukvårdsregionens regioner, samt öka kompetensen inom området och synliggöra det samarbete som sker. Arbetsgruppen syftar även till att samarbeta för att möta alltmer avancerade externa hot.

Mål

Det primära målet för de sjukvårdsregionala arbetsgrupperna är att stödja uppfyllandet av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion övergripande mål, det vill säga att erbjuda alla invånare tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av regionens hälso- och sjukvård.

Den regionala arbetsgruppen för informationssäkerhet ska mer specifikt samarbeta kring:

Även andra former av samarbete ska kunna diskuteras, till exempel kring rekrytering, kompetensförsörjning, gemensamma utbildningar, samt organisations- och verksamhetsutveckling.

   Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Jonas Jensen


Dokument

Verksamhetsplan 2018