Kunskapsstyrningsgruppen

Aktivitetsplan


Årsrapporter

Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala

Sjukvårdsregional samordnare

Helena de la Cour