Kunskapsstyrningsgruppen

Övriga dokument

Sjukvårdsregional workshop inför etablering av regionalt
system för kunskapsstyrning 2018-03-23

Ordförandeträff specialitetsråd 2017-10-19

Regionens handläggningsordning för Nationella Riktlinjer

Presentationer primärvårdsseminarier 2016

Nationella Programrådet för Primärvård Christina Mörk

Diabetesmottagningen i Vivalla Tina Brus

Falu VC Psykosocial hälsa

Flippen i Jönköpings län

Flippen i Primärvården Olof Norin

Flippen i Primärvården Nästa steg Olof Norin

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Tony Holm

MS utveckling & framtiden Eva Helmersson

Nationellt kliniskt kunskapsstöd Therese Eklöv

PrimärvårdsKvalitet Göran Rörvall & Ulrika Elmroth

Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården Sofia Kialt & Bodil Klintberg

Projekt Strukturerad vårddokumentation Åsa Ahlstöm

Psykosociala teamet Skiftinge Vårdcentral, Eskilstuna

Regionala DiabetesRådet (RDR)

Vårdcentralen Skiftinge Flippen

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Landstinget i Uppsala län

Sjukvårdsregional samordnare

Helena de la Cour