Kunskapsstyrningsgruppen

Kalendarium                                                2016


Datum Anmärkning Plats
2016-01-21
Internat
Universitetssjukhuset Örebro
2016-03-01
Möte
Dalarnas hus i Stockholm
2016-03-22
Telefonmöte

2016-04-20
Gemensamt med utvecklingsgruppen
Dalarnas hus i Stockholm
2016-04-28
Telefonmöte

2016-06-01
Möte
Dalarnas hus i Stockholm
2016-06-21
Telefonmöte

2016-09-07
Gemensamt med utvecklingsgruppen
Dalarnas hus i Stockholm
2016-09-15
Telefonmöte

2016-10-25
Möte
Dalarnas hus i Stockholm
2016-11-29
Möte
Dalarnas hus i Stockholm

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Landstinget i Uppsala län