Kunskapsstyrningsgruppen

Kalendarium


2018 Anmärkning Plats
12 feb
Heldag
Västerås
16 mar
Heldag, med RUG Västerås
16 apr
Heldag Västerås
30-31 maj
Internat
Tellberg
19 jun
Eventuellt Skype-möte

31 aug
Heldag Västerås
1 okt
Heldag Uppsala
26 okt
Heldag Västerås
13 nov
Heldag
Västerås
dec
Skype-möte om behov finns

Kalendarium NSK


2018
Tid
21-22 feb
ons 10.00-16.30 tor 08.30-15.30
21-22 mar
ons 10.00-16.30 tor 08.30-15.30
25-26 apr
ons 10.00-16.30 tor 08.30-15.30
16-17 maj
ons 10.00-16.30 tor 08.30-15.30
18 juni
Heldag


Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen
Region Uppsala