Kunskapsstyrningsgruppen

Hand
            med äpple

Uppdrag och avgränsning

 

Gruppens huvuduppgift är att koordinera regionernas och landstingens i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samverkan i kunskapsstyrningsfrågor.

Uppdraget avser kunskapsstyrning i bemärkelsen skapa underlag och samspel för ett bra ledningsarbete regionalt och landstingsvis inom de områden av ny kunskap inom hälso- och sjukvården som direkt berör ett ledningsarbete.
Ledningsarbetet syftar till att använda den senaste kunskapen inom vården, som i enlighet med Socialstyrelsens definitioner skapar God Vård.
Den nya kunskapen sorteras i en kunskapsförmedlande aspekt och en kunskapsintervenerande aspekt.

Gruppens uppgift är att sortera och skapa beslutsunderlag för rekommendationer till linjeorganisationen via beredningsgrupp, samverkansnämnd och därmed ledningen i respektive region och landsting, samt att representera sjukvårdsregionen i nationella grupper avseende kunskapsstyrning.

Till sin hjälp har kunskapsstyrningsgruppen expertgrupper i form av specialitetsråd inom en mängd områden och medicinska programråd.


Uppdraget som pdf

 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala

Sjukvårdsregional samordnare

Helena de la Cour

Dokument

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan –
hälso- och sjukvård