Kunskapsstyrningsgruppen

Hand
            med äpple

Uppdrag och avgränsning

 

Gruppens huvuduppgift är att koordinera regionernas och landstingens i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samverkan i kunskapsstyrningsfrågor.

Uppdraget avser kunskapsstyrning i bemärkelsen skapa underlag och samspel för ett bra ledningsarbete regionalt och landstingsvis inom de områden av ny kunskap inom hälso- och sjukvården som direkt berör ett ledningsarbete.
Ledningsarbetet syftar till att använda den senaste kunskapen inom vården, som i enlighet med Socialstyrelsens definitioner skapar God Vård.
Den nya kunskapen sorteras i en kunskapsförmedlande aspekt och en kunskapsintervenerande aspekt.

Gruppens uppgift är att sortera och skapa beslutsunderlag för rekommendationer till linjeorganisationen via beredningsgrupp, samverkansnämnd och därmed ledningen i respektive region och landsting, samt att representera sjukvårdsregionen i nationella grupper avseende kunskapsstyrning.

Till sin hjälp har kunskapsstyrningsgruppen expertgrupper i form av specialitetsråd inom en mängd områden och medicinska programråd.


Uppdraget som pdf

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala