Kunskapsstyrningsgruppen

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Tillsammans med SKL tar landsting och regioner fram ett gemensamt kunskapsstöd för vårdpersonal i primärvården. Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Kunskapsstödet består av mer än 350 nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Stödet har sitt ursprung i Region Stockholms, Region Jönköpings län och Region Skåne.

Alla landsting kan komplettera innehållet med specifika tillägg för exempelvis vårdnivå, remissrutiner och läkemedelsval.

Innehållet i kunskapsstödet kommer att vara tillgängligt via Ineras plattform för öppen data och via en nationell visningsyta på internet.

Möjligheter och mål

Det nationella kunskapsstödet ska:

Läs mer om NKK på SKL:s hemsida.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har ansvar för ämnesgrupperna:

Akuta tillstånd
Ordförande: vakant

Allergi och överkänslighet
Ordförande: vakant

Andningsvägar
Ordförande: Per Rönmark

Arbets- och miljömedicin
Ordförande: Anahita Keloushani

Habilitering
Ordförande: Birger Thorell

Äldres hälsa
Ordförande: Christina Mörk

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktinformation

Erika Sohtell
Nationell redaktör för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion