Kunskapsstyrningsgruppen

Representanter

Marianne van Rooijen ordförande, Region Uppsala

Helena de la Cour, samordnare Landstinget Dalarna

Ann-Charlott Norman, Region Uppsala

Ylva Nilsagård, Region Örebro län

Stefan Jansson, Region Örebro län

Anna Frödin, Landstinget i Värmland

Anna Boman Sörebo, Region Gävleborg

Lena Burström, Region Västmanland

Kjell-Ola Engman, Landstinget Sörmland

Per-Olov Gustafsson, Landstinget Sörmland


 
Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala

Sjukvårdsregional samordnare

Helena de la Cour