Kunskapsstyrningsgruppen

Representanter

Marianne van Rooijen ordförande, Region Uppsala

Andrea Covarrubias, sekreterare, Region Uppsala

Helena de la Cour, samordnare Landstinget Dalarna

Bengt Malmqvist, Landstinget Dalarna

Anna Merklew, Landstinget i Värmland

Kjell-Ola Engman, Landstinget Sörmland

Per-Olov Gustafsson, Landstinget Sörmland

Anna Boman Sörebo, Region Gävleborg

Agneta Eklund, Region Uppsala

Lena Burström, Region Västmanland

Stefan Jansson, Region Örebro län

Ylva Nilsagård, Region Örebro län/CAMTÖ
 
Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala