Kunskapsstyrningsgruppen

Representanter

Marianne van Rooijen ordförande, Region Uppsala

Helena de la Cour, samordnare Landstinget Dalarna

Agneta Eklund, Region Uppsala

Ylva Nilsagård, Region Örebro län

Stefan Jansson, Region Örebro län

Anna Frödin, Landstinget i Värmland

Anna Boman Sörebo, Region Gävleborg

Lena Burström, Region Västmanland

Kjell-Ola Engman, Landstinget Sörmland

Per-Olov Gustafsson, Landstinget Sörmland


 
Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala

Sjukvårdsregional samordnare

Helena de la Cour