Kunskapsstyrningsgruppen

Representanter

Marianne van Rooijen ordförande, Region Uppsala

Helena de la Cour, samordnare Region Dalarna

Ann-Charlott Norman, Region Uppsala

Ylva Nilsagård, Region Örebro län

Stefan Jansson, Region Örebro län

Anna Frödin Region,  Värmland

Anna Boman Sörebo, Region Gävleborg

Lena Burström, Region Västmanland

Kjell-Ola Engman, Region Sörmland

Per-Olov Gustafsson, Region Sörmland


 
Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala

Sjukvårdsregional samordnare

Helena de la Cour