Kunskapsstyrningsgruppen

Representanter

Marianne van Rooijen ordförande, Region Uppsala

Andrea Covarrubias, sekreterare, Region Uppsala

Ingrid Östlund, Region Örebro län
Ylva Nilsagård, Region Örebro län/CAMTÖ
Kjell-Ola Engman, Landstinget Sörmland
Lena Burström, Region Västmanland
Anna Merklew, Landstinget i Värmland
Agneta Eklund, Region Uppsala
Gösta Andersson, Landstinget Dalarna
Bengt Malmqvist, Landstinget Dalarna

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen, Region Uppsala