Kunskapsstyrningsgruppen

Nationella uppdrag

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning

För att öka samverkan på nationell nivå finns Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) och NSK-region som är ledningsgrupp för de nationella programråden och utser ordförande, representanter och samverkar vid valet av experter.
Den Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) har etablerats som ett gemensamt forum på nationell nivå för myndigheter, SKL, sjukvårdsregioner och vårdens professioner då det fanns ett behov av närmare samverkan.

Ht 2017 och vt 2018 kommer varje region ha en representant i NSK med anledning av uppbyggnad av system för kunskapsstyrning.

Läs mer:
Nationell samverkansgrupp

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen
Region Uppsala