Nationella programråd blir nationella arbetsgrupper

Nationella arbetsgrupper

I samband med att det nya systemet för kunskapsstyrning etableras kommer befintliga Nationella programråd (NPR) att ombildas till Nationella arbetsgrupper (NAG). (Programråden för ADHD samt Ångest och depression har redan ombildats till nationella arbetsgrupper och är sedan i somras under Programområde Psykisk hälsa).
Följande Nationella programråd som kommer att ombildas och tillhöra ett Nationellt programområde (NPO) från och med 2018 är:

NPR Diabetes - Nationellt programområde för Endokrina sjukdomar – NAG för Diabetes
Sjukvårdsregionens representant: Stefan Jansson, Region Örebro län

NAG för Stroke –Nationell arbetsgrupp för stroke (arbetsgrupp under Nationellt Programområde för Nervsystemets sjukdomar)
Sjukvårdsregionens representant: Ann Hammer, Region Örebro län

NPR Astma/KOL - Nationellt programområde för Lung- och allergisjukdomar – NAG för Astma/KOL
Mikael Andersson, Region Uppsala

NPR Strama - Nationellt programområde för Infektionssjukdomar – NAG för Strama
Annethe Thegel, Region Örebro län
Lars Blad, Region Västmanland

Hemvist och uppdrag för Levnadsvanor kommer att utredas vidare och är tillsvidare en Nationell arbetsgrupp. En sjukvårdsregion kommer att utses som värd för området och därmed tillhandahålla processtöd.

NPR Primärvård kommer att vara stöd och referens till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och nära vård.
Mattias Damberg, Region Västmanland
Christina Grzechnik Mörk, Region Uppsala, 

Beslut om NPR Internetbaserad stöd och behandling avvaktas i väntan på att frågan utreds om framtida organisation.
Mats Bäckarslöf, Processledare Region SörmlandLogga in

Inloggning till biblioteket