Kunskapsstyrningsgruppen

Nominering till Nationella Programområden

 

Ledamöterna kommer att genomgå sedvanlig jävsprövning i enlighet med beslutad rutin för jäv.

Kontaktpersoner inom sjukvårdsregionen gällande nomineringar:

Helena de la Cour, Region Dalarna

Marianne van Rooijen, Region Uppsala

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner

Marianne van Rooijen
Region Uppsala