Nationella programområdenNationella programområden utgörs av experter och har representanter från respektive sjukvårdsregion. Representanterna har ett uppdrag och mandat att företräda regionen inom området. En multiprofessionell och könsneutral sammansättning av gruppen ska eftersträvas, samt att både sjukhus- och primärvård finns representerat.

Dessa Nationella Programområden är aktuella för nominering just nu:

Läs mer om nominering till Nationella programområden här

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Helena de la Cour, Landstinget Dalarna