Nationella programområdenNationella programområden utgörs av experter och har representanter från respektive sjukvårdsregion. Representanterna har ett uppdrag och mandat att företräda sjukvårdsregionen inom området.
Presentation: Landsting/regioners system för kunskapsstyrning (Powerpoint)

Nationella Programområden med utvalda representanter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Dessa Nationella Programområden är aktuella för nominering just nu:

Läs mer om nominering till Nationella programområden här

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Helena de la Cour, Landstinget Dalarna