Nationella programområden

SKL:s sida om regioners system för kunskapsstyrning

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Vad är kunskapsstyrning?

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.
Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.
Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet.
I dagsläget omfattar kunskapsstyrningen landsting och regioner, men målet är att hitta former för arbete med kommunerna också. Vi ska spegla sjukvårdsregionerna lokalt. 

Värdskap för nationella programområden

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion innehar värdskap för tre nationella programområden; Akut vård, Hjärt- och kärlsjukdomar samt Öron-, näsa- och halssjukdomar.
Processledare för NPO Akut vård och Hjärt- och kärlsjukdomar är Ola Dahlberg, Region Västmanland
Processledare för NPO Öron-, näsa- och halssjukdomar är Kerstin Troedsson, Region Uppsala.

Logga in

Inloggning till biblioteket