Nationella programområden

Sjukvårdsregionens utvalda representanter i uppstartade Nationella programområden

Nationellt programområde för Nervsystemets sjukdomar
Martin Gunnarsson, Region Örebro län

Nationellt programområde för Kvinnosjukdomar och förlossning
Masoumeh Rezapour, Region Uppsala

Nationellt programområde för Psykisk hälsa
Elin Love Rosengren, Region Gävleborg

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Helena de la Cour, Landstinget Dalarna