Styrgrupp RCC

Regionalt Cancercentrum - RCC

RCC har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancervården i Uppsala-Örebroregionen. Målet är bland annat att förbättra behandling och omhändertagande av cancerpatienter, förbättra möjligheterna att upptäcka cancer tidigare. RCC arbetar för ett ökat patientinflytande i cancersjukvården, där utgångspunkten är patientens behov.
Ledningsorganisationen utgörs av en styrgrupp med representanter från alla regioner i sjukvårdsregionenregionen samt en exekutiv chefsfunktion. Patientföreträdare ska bilda en referensgrupp och ingå i organisationen. Även två företrädare för akademisk forskning ska ingå i organisationen. Med hänsyn till vikten av samarbete mellan forskning och verksamhet.

Dokument

Styrgruppens uppdrag
Verksamhetsberättelse för 2014
Sjukvårdsregionens handlingsplaner för standardiserade vårdförlopp

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Helena Björkman, ordförande styrgrupp Regionalt cancer-centrum (RCC) Uppsala-Örebro


Länkar

Snabblänk till RCC
Styrgrupp RCC