Utbildnings- och kompetensråd

Dialogforum 2016
Samverkansseminarium om kompetensförsörjning
Omröstningsresultat
Anteckningar från gruppdiskussioner 2016-11-11

Dialogforum 2015
Samverkansseminarium om kompetensförsörjning - presentation Lars Haikola

Anteckningar från gruppdiskussioner
2015-11-13


Dialogforum 2014
Personalförsörjning - presentation SKL

Anteckningar från gruppdiskussioner
2014-11-14Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Jens Kandén ordförande, Region Gävleborg