Utbildnings- och kompetensråd

Representanter

Regionala utbildnings- och kompetensrådet - RUR, består av en person från respektive landsting.
Ordföranden utses av gruppen.

Jens Kandén, ordförande, Region Gävleborg
Jonas Lostelius Region Västmanland
Eva Lindqvist-Österberg, Landstinget i Värmland
Niklas Hermansson, Landstinget Dalarna
Ulrika Hedsand, Landstinget Sörmland  
Maria Åkesson, Region Örebro län
Jens Kandén, Region Gävleborg
Ingrid Persson,Region Uppsala 
Per-Otto Olsson, representant från Samverkansnämndens beredningsgrupp

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Jens Kandén ordförande, Region Gävleborg