Utbildnings- och kompetensråd

Representanter

Regionala utbildnings- och kompetensrådet - RUR, består av en person från respektive Region.
Ordföranden utses av gruppen.

Jens Kandén, ordförande, Region Gävleborg
Jonas Lostelius Region Västmanland
Eva Lindqvist-Österberg, Region Värmland
Niklas Hermansson, Region Dalarna
Ulrika Hedsand, Region Sörmland  
Maria Åkesson, Region Örebro län
Ingrid Persson, Region Uppsala 
Per-Otto Olsson, representant från Samverkansnämndens beredningsgrupp

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Jens Kandén ordförande, Region Gävleborg