Utbildnings- och kompetensråd

Böcker Syftet med rådet är att

- Underlätta och stödja landstingens arbete med den framtida kompetensförsörjningen.
- Genom samagerande mellan landstingen i regionen förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, planering/dimensionering och innehåll.
- Landstingen i nära samspel med utbildningsanordnarna ska utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.

Mål


Uppdraget som pdf

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Jonas Lostelius Region Västmanland, ordförande

Dokument

Verksamhetsplan 2017