Upphandlingsgruppen

Representation

Regionala upphandlingsgruppen består av upphandlingscheferna från respektive region samt upphandlingschefen för Varuförsörjningen. Ordförande utses av gruppen. Deltagarna kan utse egen ersättare vid frånvaro.

Dalarna Karin Johnsson
Gävleborg Peter Hautzinger
Sörmland/Västmanland Teemu Lehtimäki
Värmland Pia-Britt Hildebrand
Uppsala Christina Södergren
Örebro
Varuförsörjningen Gustav Grangert

 

Gruppen består också av en medlem från beredningsgruppen. I detta fall Niklas Rommel (Uppsala).

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Teemu Lehtimäki, ordförande