Utvecklingsgrupp för Nationella riktlinjer

Representanterna i utvecklingsgrupperna arbetar med övergripande sjukvårdsfrågor i sina hemlandsting och träffas regelbundet för att samordna insatserna kring Socialstyrelsens Nationella riktlinjer.

Representanter


Paula Forsberg
Paula Forsberg, Landstinget Dalarna
Petra Lindstedt Petra Lindstedt, Region Gävleborg
Britt Ahl Britt Ahl, Landstinget Sörmland
Christina Lindberg Christina Lindberg, Region Uppsala
Karin Lundberg Karin Lundberg, Landstinget i Värmland
Lena Burström

Lena Burström Region Västmanland, ordförande
Katrin Boström Katrin Boström, Region Örebro län
Annika Friberg
Annika Friberg, Region Örebro län

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Lena Burström, Landstinget Västmanland