Utvecklingsgrupp för Nationella riktlinjer

Representanterna i utvecklingsgrupperna arbetar med övergripande sjukvårdsfrågor i sina hemlandsting och träffas regelbundet för att samordna insatserna kring Socialstyrelsens Nationella riktlinjer.

Representanter

Lena Burström
Lena Burström Region Västmanland, ordförande
Britt
                  Ahl Britt Ahl, Landstinget Sörmland, sekreterare
Charlotta Borelius
Charlotta Borelius, Landstinget i Dalarna
Anna Sörebo Boman
  Anna Sörebo Boman, Region Gävleborg
Agneta Eklund
Agneta Eklund, Region Uppsala
Göran Karlström
Göran Karlström Landstinget i Värmland
Katrin Boström Katrin Boström, Region Örebro län
Annika Friberg
Annika Friberg, Region Örebro län

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Lena Burström, Landstinget Västmanland