Utvecklingsgrupp för Nationella riktlinjer

Representanterna i utvecklingsgrupperna arbetar med övergripande sjukvårdsfrågor i sina hemlandsting och träffas regelbundet för att samordna insatserna kring Socialstyrelsens Nationella riktlinjer.

Representanter

Lena Burström
Lena Burström Region Västmanland, ordförande
Britt
         Ahl Britt Ahl, Region Sörmland, sekreterare
Katrin Boström Katrin Boström, Region Örebro län
Annika Friberg
Annika Friberg, Region Örebro län
Helena Wase

Helena Wase, Region Gävleborg


Agneta
         Eklund
Agneta Eklund, Region Uppsala län
Göran
         Karlström
Göran Karlström, Region Värmland
Karin
         Dahlberg
Karin Rolfsdotter Dahlberg, Region Västmanland

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Lena Burström, Region Västmanland