Utvecklingsgrupp för Nationella riktlinjer

Vägvisare

Gruppens huvuduppgift är att

samordna landstingens i Uppsala-Örebroregionens samverkan i arbetet med aktuella processer föranledda av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och uppföljningar.

 

Syftet med gruppen

Syftet med att tillsätta en regional utvecklingsgrupp är att dels ge stöd åt de enskilda landstingen inom sakområdet dels att ge stöd åt samverkansnämndens ambition om harmonisering av de sju landstingens hälso- och sjukvårdssystem genom gemensamma prioriteringar och samverkan vad gäller ordnat införande av ny teknologi.

Mål för gruppen

Regionala utvecklingsgruppen ska


Uppdraget som pdf

Logga in

Inloggning till biblioteket


Kontaktperson

Lena Burström, Region Västmanland


Länkar

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politiska viljeinriktningar Uppsala-Örebro sjukvårdsregion