Utvecklingsgrupp för Nationella riktlinjer

Aktuella uppgifter

Koordinera regionernas och sjukvårdsregionens insatser i samband med samarbetet kring nya Nationella riktlinjer samt påföljande utvärderingar av från Socialstyrelsen:

I övrigt stå till förfogande för stöd till Samverkansnämnd, regiondirektörer, m.fl. i frågor som rör uppdraget.

Årsrapporter

Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Lena Burström, Region Västmanland