Regionala medicinska programråd

Astma/KOL-rådet

Uppdrag

Det regionala astma/KOL-rådet har i uppdrag att

Representanter

Christer Janson, ordförande, Uppsala läns landsting

Ulrike Spetz Nyström, Uppsala läns landsting
Åsa Athlin, Region Örebro län
Alicia Wanat, Landstinget Västmanland
Gunilla Franklin, Landstinget Dalarna
Gunilla Siltberg Lindqvist, Region Gävleborg
Madeleine Olsson, Region Gävleborg


Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Ordförande Astma/KOL-rådet:

Christer Janson
Uppsala läns landsting

Länkar

Nationella programrådet
för Astma och KOL

Dokument

Årsrapport 2017