Regionala medicinska programråd

Diabetesrådet

Uppdrag

Det regionala diabetesrådet samarbetar på den nationella nivån med nationella programråd, på den regionala nivån med de regionala grupperingarna inom samverkansnämndens organisation, exempelvis kunskapsstyrningsgruppen och specialitetsråden, och på region- och landstingsnivå med respektive region och landstings ledningsorganisation och eventuella lokala diabetesråd/motsvarande.

Representanter

Stefan Jansson ordförande, U/Ö repr i NPR diabetes, Region Örebro län

Jarl Hellman, Uppsala läns landsting
Lars Steen, Landstinget Sörmland
Johan Jendle, Landstinget Värmland
Owe Lindh, Region Örebro län
Lena Bixo, Landstinget Västmanland
Peter Hallgren, Landstinget Dalarna
Anna Garmo, Landstinget Dalarna
Tommy Lundmark, Region Gävleborg
Kristina Billmark, Region Gävleborg
Yvonne Nilsson Hirsch, adm stöd, Utvecklingsgruppen U/Ö-reg, Region Örebro län

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Stefan Jansson ordförande, U/Ö repr
i NPR diabetes,
Region Örebro län

Länkar

Nationellt programråd diabetes

Dokument

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Uppdraget som pdf