Regionala medicinska programråd

STRAMA

Representanter

  1. Lars Blad, ordförande, Region Västmanland
  2. Jan Smedjegård, Region Västmanland
  3. Anders Lindblom, Landstinget Dalarna
  4. Maria Remén, Landstinget Sörmland
  5. Mats Ericsson, Region Uppsala
  6. Signar Mäkitalo, Region Gävleborg
  7. Mårten Prag, Region Örebro län
  8. Ingemar Hallén, Landstinget i Värmland

Uppdrag

Det regionala stramarådet har i uppdrag att:

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Ordförande Regionala Strama, Region Uppsala-Örebro
Lars Blad Region Västmanland

Dokument

Årsrapport 2017

Länkar

Nationella Strama