Regionala medicinska programråd

Strokerådet

Uppdrag

Det regionala strokerådet har i uppdrag att

Representanter

Miriam Nahum, ordförande, Region Gävleborg

Berit Holmén, Region Gävleborg
Martin Gunnarsson, Region Örebro län
Joakim Hambraeus, Landstinget Dalarna
Signild Åsberg, Uppsala läns landsting
Johan Sanner, Landstinger i Värmland
Jonas Lindeberg, Landstinget Sörmland
Lisa Wannberg, Landstinget VästmanlandLogga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Ordförande Strokerådet

Miriam Nahum Region Gävleborg

Länkar

Nationella programrådet för stroke

Dokument

Årsrapport 2017

Uppdraget som pdf