Regionala medicinska programråd

Strokerådet

Uppdrag

Det regionala strokerådet har i uppdrag att

Representanter

Miriam Nahum, ordförande, Region Gävleborg

Berit Holmén, Region Gävleborg
Martin Gunnarsson, Region Örebro län
Joakim Hambraeus, Landstinget Dalarna
Signild Åsberg, Uppsala läns landsting
Johan Sanner, Landstinger i Värmland
Jonas Lindeberg, Landstinget Sörmland
Lisa Wannberg, Landstinget Västmanland

  


Uppdraget som pdf


Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Ordförande Strokerådet

Miriam Nahum
Region Gävleborg

Länkar

Nationella programrådet för stroke