Regionala medicinska programråd

Syftet med regionala medicinska programråd i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att, genom samverkan med de landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen och med den nationella nivån, arbeta för en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård inom rådens ansvarsområden.


Logga in

Inloggning till biblioteket

Länkar

Nationella programråd
Nationellt programråd diabetes
Nationella programrådet
för Astma och KOL

Nationella programrådet för stroke