Arbets- och Miljömedicinska kliniker - AMM

Det finns två enheter inom sjukvårdsregionen där landstingen samverkar inom arbets- och miljömedicin.
Arbets- och miljömedicinska kliniken Örebro är landstingen i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro läns gemensamma resurs och Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala läns gemensamma resurs.

Årsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2016 - Uppsala

Verksamhetsberättelse för 2016 - Örebro

Verksamhetsberättelse för 2015 - Uppsala

Verksamhetsberättelse för 2015 - Örebro

Verksamhetsberättelse för 2014 - Uppsala

Verksamhetsberättesle för 2014 - Örebro

Logga in

Inloggning till biblioteket


Kontaktpersoner

Verksamhetschef Kerstin Norman, Region Örebro län

Verksamhetschef
Teresia Nyman, Uppsala


Länkar

Arbets- och miljömedicin i Örebro

Arbets- och miljömedicin i Uppsala