Centrum för sällsynta diagnoser

Europeiska Unionen rekommenderar en satsning på sällsynta sjukdomar och har utsett det till ett prioriterat område.
På regeringens uppdrag har en nationell funktion för sällsynta diagnoser (NFSD) inrättats av Socialstyrelsen.
Enligt den nationella strategin ska sjukvårdsregionerna bygga upp centrum för sällsynta diagnoser, CSD. På EU-nivå definieras en diagnos som sällsynt då den drabbar färre än 5/10000, och ger en funktionsnedsättning.
CSD Uppsala-Örebro startade 2016.
CSD:s samordnare har en koordinerande roll för centrats alla funktioner. Detta innebär bland annat att lotsa olika vårdaktörer, patienter och dess anhöriga till expertteamen både regionalt och nationellt, och att underlätta kontakterna dem emellan. Samordnaren samarbetar med patientföreningar och andra samhällsaktörer.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner

Uppsala:
Aggeliki Savvidou Levinsson
Samordnare
leg. specialistsjuksköterska
018-611 11 34

Örebro:
Anki Cetin
Samordnare
leg sjuksköterska
019-602 22 56


Länkar

Centrum för sällsynta diagnoser