Forum Uppsala-Örebro:

Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier

Regeringen beslutade den 11 september 2014 att det inom Vetenskapsrådet (VR) ska finnas en kommitté med uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige genom bildandet av ett nationellt system med en nationell enhet i Göteborg samt sex Regionala Noder, en i varje sjukvårdsregion. Samverkansnämnden beslutade den 5 december 2014 att bilda en Regional Nod som placeras inom nämndens organisation med styrning från Regionala Forskningsrådet (RFR). Den Regionala Noden är placerad inom Uppsala Clinical Research Center (UCR) som en fristående enhet där noden kan använda befintlig administration och kompetens inom UCR. Forum Uppsala-Örebro har finansiellt stöd för sin verksamhet från VR och RFR och har i uppdrag att samordna och förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier i sjukvårdsregionen. Forum Uppsala-Örebros infrastruktur kommer att inbegripa lokala noder i regionens sju landsting och regioner samt andra verksamhetsföreträdare och intressenter i sjukvårdsregionen.

logga

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner

Patrik Amcoff
Föreståndare för Forum Uppsala-Örebro


Länkar

Forum Uppsala-Örebro
Regionala Forskningsrådet (RFR)
Kommittén för Nationell Samordning av Kliniska Studier (KNSK)


Dokument

Verksamhetsplan och budgetram 2016/17

Verksamhetsberättelse 2015