En Ingång Forum Uppsala-Örebro

Studieförfrågan (feasibility)

Forum Uppsala-Örebro erbjuder företag assistans - via En Ingång Forum Uppsala-Örebro - att identifiera kliniker för genomförande av kliniska studier inom sjukvårdsregionens regioner.

Tjänsten är under uppbyggnad i samverkan med det Lokala Nodnätverket och är en del av den nationella utvecklingssatsningen ”Samordnade studieförfrågningar” som leds av Kliniska Studier Sverige med målet att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar.

Målet med ”En Ingång Forum Uppsala-Örebro” är att en studieförfrågan når ut till fler potentiellt intresserade kliniker, prövare och patienter i hela sjukvårdsregionen. Under uppbyggnadsfasen fungerar tjänsten som ett komplement till frågeställarens redan upparbetade direktkontakter med kliniker och prövare.

När en studieförfrågan når Forum Uppsala-Örebros kansli vidarebefordras den skyndsamt till samordnarna i det Lokala Nodnätverket. Under nuvarande process är det sedan upp till intresserad prövare att själv ta kontakt med intresserad frågeställaren för vidare diskussion. Alla typer av studier och indikationer behandlas likvärdigt.

För att potentiella prövare snabbt ska kunna avgöra om intresse föreligger för en studie rekommenderas att så mycket relevant information som möjligt görs tillgänglig utan att en Confidentiality Disclosure Agreement (CDA) behöver signeras. Information, om än kortfattad, som underlättar en snabb process inkluderar följande:
 
  • Indikation och primärt syfte med studien
  • Studiefas (I-IV)
  • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarande
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Potentiella prövare och kliniker samt specialistkompetens/utrustning
  • Tid- och enrolleringsplan
  • Namn på prövare som förfrågan redan skickats till
  • Senaste svarsdag vid intresse
  • Kontaktuppgift till CRO/företag
  • Information om studien förlagts till Sverige



Process för hantering av studieförfrågningar vid den regionala noden Forum Uppsala-Örebro.

Vid bristfällig information kommer Forum Uppsala-Örebros kansli att återkomma till frågeställaren och be om klargöranden innan förfrågan skickas ut till sjukvårdsregionens lokala samordnare. Studier inom cancerområdet kommer också att skickas till Regionalt Cancercentrum (RCC) och slussas in i deras ”studieserviceprocess”.

Kliniska Studier Sveriges sex regionala noder arbetar med studieförfrågningar på olika sätt. Det innebär att respons tillbaka till frågeställaren kan skilja sig åt, i vissa fall kan ett gemensamt svar ges från noden och i andra fall kommer intresserade prövare att kontakta frågeställaren direkt. Var god kontakta respektive nod för mer information:

Välkommen att kontakta Forum Uppsala-Örebro för förfrågningar om era specifika behov.



 


local_printshop Utskriftsvänlig version




In English