Stöd till forskare & forskningsstödjande personal

För regionens forskare och hälso- och sjukvårdspersonal involverade i kliniska studier erbjuder Forum Uppsala-Örebro och det Lokala Nodnätverket (LNN) olika typer av stöd, bland annat:

  • Rådgivning för forskare i frågor relaterade till planering, genomförande och uppföljning av kliniska studier inklusive olika typer av ansökningar och regulatoriska frågeställningar. Även rådgivning för forskare inom registeruttag, biobankning, biostatistik, hälsoekonomi, epidemiologi, juridik och andra relevanta områden. Se även Kliniska Studier - Steg för steg

  • Assistans till akademiska studier med identifiering av intresserade kliniker inom sjukvårdsregionens sju regioner.

  • Utbildning inom Good Clinical Practice (GCP), monitorering, biostatistik, biobank och läkemedelsutveckling m. m.

  • Nätverksträffar och andra lokala aktiviteter samt möjliggöra deltagande i konferenser.

Vid intresse och förfrågan om era specifika behov, välkommen att kontakta Forum Uppsala-Örebro eller din lokala nodsamordnare för mer detaljerad information om rådgivningstjänster inom sjukvårdsregionen eller inom någon av de sju regionerna.

Forum Uppsala-Örebro samarbetar med många regionala verksamheter såsom Region Örebros Centrum för Klinisk Forskning (CKF) och Avdelning för Kliniska Prövningar (AKP), Uppsala Akademiska Sjukhus FoU-avdelning samt de andra fem Centrum för Klinisk Forskning i sjukvårdsregionen (Dalarna, Västmanland, Sörmland, Värmland och Gävleborg).

Dessutom finns en nära samverkan med Uppsala Clinical Research Center (UCR) för forskningsrådgivning, biostatistik, registerstudier m m, Regionalt cancercentrum (RCC) för registerstudier, studieservice och RCCs forskningssköterskenätverk samt Regionalt biobankscentrum (RBC) i frågor rörande t ex biobankning, rådgivning, multicenteransökan.

Kontakta Forum Uppsala-Örebro

local_printshop Utskriftsvänlig version