Länkar

Regionala och lokala verksamheter
Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro (HTA-enheten CAMTÖ)
Etikprövningsnämnden Uppsala
Innovation Akademiska
Region Dalarna, Centrum för Klinisk Forskning (CKF)
Region Värmland, Centrum för klinisk Forskning (CKF)
Region Sörmland, Centrum för Klinisk Forskning i D-län (CKFD)
Region Gävleborg, Centrum för Klinisk Forskning (CKF)
Region Uppsala, Uppsala Akademiska Sjukhus FoU-avdelning
Region Västmanland, Centrum för Klinisk Forskning (CKF)
Region Örebro, FoU-avdelning
Region Örebro Innovationssluss
Regionalt Biobankscenter (RBC)
Regionalt Cancercenter (RCC)
Regionala Forskningsrådet (RFR)
Samverkansnämnden Uppsala-Örebro (SVN)
STUNS
Uppsala Clinical Research Center (UCR)
Uppsala Innovation Center

Nationella enheten & Myndigheter
Kliniska Studier Sverige (Nationella Enheten VR)
Kommitteen Kliniska Studier (VR)
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Forskningsfinansiärer
Klinisk Behandlingsforskning (VR)
Regionala Forskningsrådet (RFR)
Stiftelsen för Strategisk Forskning
SweLife
Vetenskapsrådet (VR)
Vinnova

Branchorganisationer
ASCRO
LIF – de forskande läkemedelsföretagen
SwedenBio
Swedish Medtech

EU & Internationellt
ClinicalTrial.gov (USA)
Eudrapharm, EMA:s produktinformation
Europeiska Läkemedelsverket (EMA)
International conference for harmonisation of technical requirements for registration of
pharmaceuticals for human use (ICH)

US Food and Drug Administration (FDA)


Kontakta Forum Uppsala-Örebro

local_printshop Utskriftsvänlig version