Nationella utvecklingssatsningar

Kommittén för kliniska studier på Vetenskapsrådet (VR) förfogar årligen över medel som ska användas för att finansiera utvecklingsprojekt och samverkansaktiviteter med syfte att förbättra förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige och stärka de Regionala noderna. Medlen fördelas via den nationella enheten Kliniska Studier Sverige till olika utvecklingssatsningar. En viktig del i arbetet är att samordna de Regionala noderna och hitta gemensamma processer, tjänster och avtal för att bygga upp de Regionala nodernas förmåga att stötta klinisk forskning och att bygga ett nationellt samverkanssystem. Vissa utvecklingssatsningar såsom t ex utvecklandet av en nationell webbplats, statistik och uppföljning av pågående studier, behovsanalys av utbildningar, feasibilities och expertnätverk koordineras av Kliniska Studier Sverige med involvering av samtliga regionala noder. Utöver det leds ett antal specifika utvecklingsprojekt av en eller flera regionala noder.
Läs mer


kliniska studier
De regionala noderna för samordning av kliniska studier är: Forum Uppsala-Örebro, Forum Norr, Karolinska Trial Alliance (KTA), Forum Sydost, Forum Söder och Gothia Forum.

För mer information se Kliniska Studier Sveriges webbplats.


Kontakta Forum Uppsala-Örebro

local_printshop Utskriftsvänlig version